TJENESTER

Sødermann AS yter datadrevne analyse- og rådgivningstjenester mot kommunal sektor, og utvikler det digitale verktøyet Munikum®.

På et overordnet nivå sier vi at vi øker handlingsrommet for kommuner gjennom å tilføre nytenkning og gjennomføringskraft i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og økonomi. Å øke handlingsrommet kan skje på ulike måter; ved å styrke organisasjonen, fremme den faglige kvaliteten, øke inntektene eller redusere kostnadene.

Dette gjør vi på to måter;

  • Vi yter rådgivningstjenester
  • Vi tilbyr digitale produkter og verktøy

Rådgivningstjenestene våre har sitt utspring fra helse- og omsorgssektoren, og dreier seg om organisasjonsutvikling, tjenesteutvikling, kvalitetssikring, lederstøtte, prosessveiledning m.m.

De digitale tjenestene våre er under utvikling, i form av et digitalt delingsverktøy – en plattform som utvikles gjennom et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) i samarbeid med flere norske kommuner og med støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA v/Nordfjordeid Næringshage.