TJENESTER

Sødermann AS yter datadrevne analyse- og rådgivningstjenester mot kommunal sektor, og utvikler det digitale verktøyet Munikum®.

På et overordnet nivå sier vi at vi øker handlingsrommet for kommuner gjennom å tilføre nytenkning og gjennomføringskraft i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og økonomi.

Dette gjør vi på to måter;

  • Vi yter rådgivningstjenester
  • Vi tilbyr digitale produkter og verktøy

Rådgivningstjenestene våre har sitt utspring fra helse- og omsorgssektoren, men vi jobber med å utvide vår modell til hele kommunen. Dette fordi vi ønsker å bidra helhetlig til levedyktige lokalsamfunn i fremtiden.

De digitale tjenestene våre er under utvikling, i form av det digitale delingsverktøyet Munikum®. Munikum® er en plattform som utvikles gjennom et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) i samarbeid med flere norske kommuner og med støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nordfjordeid Næringshage. Munikum® skal hjelpe ledere i kommunene med å finne og gjennomføre det vi kaller verditiltak – det vil si å øke handlingsrommet gjennom bruk av moderne teknologi for å klare og øke inntektene, redusere kostnadene, fremme den faglige kvaliteten, og styrke organisasjonen. Vi har fokus på delingsøkonomi og stordata analyse, og på sikt også maskinlæring og kunstig intelligens.