SØDERMANN-MODELLEN

I Sødermann har vi en organisasjonskultur med høyt fokus på å tenke «utenfor boksen». Vi utfordrer det bestående, samtidig som vi bygger våre påstander på grundig analyse av data.

Vår tankegang og arbeidsmetode er basert på noen prinsipper som er viktige for oss:

  • Vi skal være tydelige på konkret og målbar verdiskaping for kunden
  • Vi skal være selvfinansierende; det vil si at vårt honorar skal betale seg gjennom det resultatet vi klarer å skape for kunden
  • Vi skal være troverdige gjennom å prioritere det vi mener er kraftfulle prosjekter og ideer
  • Vi skal være fokusert på tett dialog med det ytterste tjenesteleddet i organisasjonen når vi jobber for å finne løsninger