VÅR BAKGRUNN

Sødermann AS oppstod som en spin-off av et prosjekt som gründeren (Petter Sødermann) gjennomførte som leder i helse- og sosialsektoren i Eid kommune.

Petter sin utfordring i budsjettprosessen var å møte kravet om å senke kostnader gjennom bemanningsreduksjon – noe som ikke er uvanlig i kommunal sektor. Løsningen fant han gjennom å snu opp ned på vanlig tankegang, slik at han i stedet for kostnadskutt og innstramming klarte å skape økt handlingsrom; han kuttet noen kostnader, javel. Men samtidig klarte han å optimalisere inntektene så bra, at det i stedet for å kutte i bemanningen, ble mulig å ansette flere medarbeidere og dermed gi brukerne et tjenestetilbud med økt kvalitet. Seniorrådgiver Ellen Lote hos oss jobbet også sammen med Petter i Eid kommune på denne tiden.

Dannelsen av selskapet kom også med basis i et ønske om å bidra til at lokalsamfunnene som vi bor og lever og arbeider i, fortsatt skal være her i framtida – med det tilbud av tjenester som man bør kunne forvente, om det er innen helse- og sosialsektoren eller andre områder.

Sødermann Rådgivning AS ble stiftet 1. oktober 2013. I desember 2017 skiftet selskapet navn til Sødermann AS.